Adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:

Sklep Hair.com.pl, Sienkiewicza 2, 80-227 Gdańsk

Dla przesyłek zagranicznych prosimy wybierać POCZTĘ. Kurier obsługuje tylko przesyłki krajowe.
Regulamin Sklepu Internetowego hair.com.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Złożenie zamówienia na stronie www.hair.com.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych".

 • Wszystkie ceny podane w sklepie są w złotych polskich i są cenami brutto.Prowadzimy sprzedaż internetową, ale cały towar widoczny na stronie sklepu, jest również dostępny do kupienia na miejscu, pod adresem sklepu. Płatność na miejscu tylko gotówką (obok nas jest kilka bankomatów).
 • Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, który pojawia się na stronach sklepu internetowego podczas procesu składania zamówienia (koszyk).
 • Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 • Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień (prosimy pamiętać o podaniu podaniu pełnego adresu zamieszkania/dostawy i w przypadku paczki kurierskiej nr. TELEFONU OSOBY ODBIERAJĄCEJ paczkę).

 • Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę.

 • Jeśli nie otrzymają państwo paczki pocztowej ani awizo w ciągu 7 dni od momentu potwierdzenia zamówienia,  prosimy skontaktować się z lokalnym Urzędem Pocztowym - zdarza się, że awizo zaginie lub listonosz nie dostarczy. Do odebrania przesyłki wystarczy dowód osobisty. Po 14-tu dniach nieodebrana paczka jest odsyłana do nadawcy.

 • Jeśli w skrzynce meilowej nie widzą państwo potwierdzenia złożenia zamówienia/wysyłki, prosimy sprawdzić w folderze ze spamem.

 • Standardowo dla każdego zakupu wystawiany jest paragon. Na życzenie Sklep wystawia faktury (nie jesteśmy płatnikiem Vat)

 • Informacje i ceny udostępnione na stronie sklepu hair.com.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 • Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

 • Sklep dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów, były najbardziej zgodne z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych danych produktu lub zmiany ceny produktu, pracownik sklepu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta o tym fakcie, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie i umożliwienia anulowania Zamówienia.  Wszelkie koszty z tytułu odstąpienia ponosi Sprzedawca.


Korzystanie z serwisu www.hair.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.REKLAMACJE i ZWROTY: 

 • Na urządzenia elektryczne udzielamy rocznej gwarancji. W przypadku niemożności naprawy usterki, kupujący otrzyma nowy towar wolny od wad lub zwrot pieniędzy.

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przy czym gdy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia

 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedającego.

 • Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu niezbędne jest najpierw skontaktowanie się z nami telefonicznie lub meilowo celem ustalenia problemu i sposobu wysyłki. Towar odsyłany jest do nas na koszt kupującego. Warunkiem koniecznym jest dołączenie przez kupującego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 • Odsyłany towar nie może być przesyłką pobraniową (przesyłek płatnych nie odbieramy), nie może być uszkodzony lub używany (Ustawa o sprzedaży konsumenckiej w art. 7 ust. 3 stanowi, że to co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Takim "zwykłym zarządem" może być odpakowanie zakupionego towaru, który jednak nie może nosić śladów użytkowania lub być zniszczony. W takiej sytuacji odpowiedzialność konsumenta za rzecz kształtuje się na zasadach ogólnych odpowiedzialności kontraktowej i Sklep ma prawo dochodzić zwrotu wartości poniesionej szkody).
  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni kalendarzowych.

 • Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.